1 2 >
Rank Map Name # Ratings Rating
#1 zf_isaac_v1_7 2,752 3.52
#2 zf_helmsdeep_sd_v1 2,855 3.39
#3 zf_asylum_b2 4,971 3.34
#4 zf_port_v2 682 3.19
#5 zf_rapture_a2 3,024 3.16
#6 zf_christmas_panic_v1 5,524 3.15
#7 zf_labs_remake_b4 2,848 3.15
#8 zf_halls_of_the_damned_v1 5,115 3.13
#9 zf_industry_v2_1b2 4,462 3.12
#10 zf_industry_rc1_cpless 3,405 3.12
#11 zf_expedition_c3 3,219 3.12
#12 zf_fortress_v4 4,923 3.11
#13 zf_panic2014_v3 905 3.11
#14 zf_yard_v3 2,868 3.10
#15 zf_outsetisland_v1_fix 3,297 3.10
#16 zf_volcanoevac_v7_sxh 1,393 3.10
#17 zf_hotel_rm3b_ig 1,015 3.08
#18 zf_labs_ext_5b 3,374 3.07
#19 zf_pen15_v10 186 3.07
#20 zf_dustbowl_b4 3,941 3.07
#21 zf_panic_v5 3,711 3.07
#22 zf_underbase 2,661 3.05
#23 zf_biotics_lab_v4 1,562 3.05
#24 zf_cp_volcano_b1_c 3,738 3.05
#25 zf_farm_field_v2_a1 3,496 3.04
#26 zf_panic_apartment_sp1_ig 1,021 3.03
#27 zf_hideout_b3 1,502 3.03
#28 zf_office_v1_3 3,708 3.03
#29 zf_egyptmansion_v2_1 1,540 3.02
#30 zf_abased_sp2 728 3.02
#31 zf_Police_station_II 4,275 3.01
#32 zf_toyfortressnight_v10 286 3.00
#33 zf_turtle_attack_v5 1,098 2.99
#34 zf_stinks_v2 669 2.99
#35 zf_cinema_a2 1,764 2.98
#36 zf_warehouse_b2 35 2.97
#37 zf_mountainhome_b2 3,657 2.97
#38 zf_harbour_a1 641 2.97
#39 zf_blockade_b2_1 885 2.96
#40 zf_cp_gravelpit 2,483 2.96
#41 zf_trainmg_v1_31 340 2.95
#42 zf_desertyard_v2 3,461 2.94
#43 zf_topsecret_v2 3,411 2.94
#44 zf_tunnel_base_v3_r1 1,385 2.93
#45 zf_compound_b4 358 2.93
#46 zf_lake_v4 2,754 2.92
#47 zf_twilight_v3_pk 713 2.92
#48 zf_panic_mansion_cp 1,956 2.91
#49 zf_drain_remake_v4 197 2.90
#50 zf_tower_cp_b2 729 2.88
1 2 >