1 2 >
Rank Map Name # Ratings Rating
#1 zf_isaac_v1_7 2,755 3.52
#2 zf_helmsdeep_sd_v1 2,860 3.39
#3 zf_asylum_b2 4,976 3.34
#4 zf_port_v2 689 3.19
#5 zf_rapture_a2 3,031 3.16
#6 zf_christmas_panic_v1 5,527 3.15
#7 zf_labs_remake_b4 2,848 3.15
#8 zf_halls_of_the_damned_v1 5,116 3.13
#9 zf_industry_v2_1b2 4,465 3.12
#10 zf_industry_rc1_cpless 3,405 3.12
#11 zf_expedition_c3 3,227 3.12
#12 zf_fortress_v4 4,925 3.11
#13 zf_panic2014_v3 905 3.11
#14 zf_yard_v3 2,874 3.10
#15 zf_outsetisland_v1_fix 3,298 3.10
#16 zf_volcanoevac_v7_sxh 1,394 3.09
#17 zf_hotel_rm3b_ig 1,020 3.08
#18 zf_labs_ext_5b 3,374 3.07
#19 zf_pen15_v10 186 3.07
#20 zf_dustbowl_b4 3,942 3.07
#21 zf_panic_v5 3,717 3.07
#22 zf_biotics_lab_v4 1,562 3.05
#23 zf_underbase 2,662 3.05
#24 zf_cp_volcano_b1_c 3,742 3.05
#25 zf_farm_field_v2_a1 3,497 3.04
#26 zf_panic_apartment_sp1_ig 1,021 3.03
#27 zf_hideout_b3 1,502 3.03
#28 zf_office_v1_3 3,709 3.03
#29 zf_egyptmansion_v2_1 1,543 3.02
#30 zf_abased_sp2 728 3.02
#31 zf_Police_station_II 4,281 3.01
#32 zf_toyfortressnight_v10 286 3.00
#33 zf_turtle_attack_v5 1,101 2.99
#34 zf_stinks_v2 673 2.99
#35 zf_cinema_a2 1,764 2.98
#36 zf_warehouse_b2 39 2.98
#37 zf_mountainhome_b2 3,658 2.97
#38 zf_harbour_a1 641 2.97
#39 zf_blockade_b2_1 885 2.96
#40 zf_trainmg_v1_31 342 2.96
#41 zf_cp_gravelpit 2,484 2.96
#42 zf_desertyard_v2 3,464 2.94
#43 zf_topsecret_v2 3,412 2.94
#44 zf_tunnel_base_v3_r1 1,385 2.93
#45 zf_compound_b4 359 2.92
#46 zf_lake_v4 2,755 2.92
#47 zf_twilight_v3_pk 713 2.92
#48 zf_festive_yard_v2 37 2.92
#49 zf_panic_mansion_cp 1,956 2.91
#50 zf_drain_remake_v4 197 2.90
1 2 >